Informacja dla osób niedosłyszących

Ceny wody bez zmian

Toruńskie Wodociągi nie zamierzają podnosić dotychczasowych cen wody i odprowadzania ścieków. Czy tak się stanie, zdecyduje Rada Miasta podczas 35. Sesji Rady Miasta Torunia, która odbędzie się 23 lutego br.

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. złożyła wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Miasta Torunia. Dotychczasowe stawki utrzymałyby się przez 9 miesięcy 2017 roku, od dnia 1 kwietnia do dnia 31 grudnia.

Zgodnie bowiem z art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rada gminy, na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, może w drodze uchwały, przedłużyć czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż o 1 rok.

Taryfa obowiązująca do 31 marca br. została zatwierdzona uchwałą nr 242/16 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lutego 2016 r. Obowiązujące ceny i stawki w ramach taryfy przedstawia tabela poniżej.

Lp.

Wyszczególnienie – taryfowa grupa odbiorców

Cena / stawka

Jednostka miary

netto

brutto

1.

Gospodarstwa domowe i poza przemysłowi odbiorcy wody – WSW

  - cena za dostarczoną wodę

  - stawka opłaty abonamentowej

 

 

3,32

4,90

 

 

3,59

5,29

 

 

zł/m3

zł/odczyt i rozliczenie

2.

Gospodarstwa domowe i poza przemysłowi odbiorcy wody rozliczani na podstawie norm zużycia – WSN

 - cena za dostarczoną wodę

 

 

3,32

 

 

3,59

 

 

zł/m3

3.

Przemysłowi odbiorcy wody – WPW

  - cena za dostarczoną wodę

  - stawka opłaty abonamentowej

 

3,52

4,90

 

 

3,80

5,29

 

zł/m3

zł/odczyt i rozliczenie

4.

Przemysłowi odbiorcy wody rozliczani na pod­stawie norm zużycia – WPN

  - cena za dostarczoną wodę

 

 

3,52

 

 

3,80

 

 

zł/m3

5.

Gospodarstwa domowe i inni odbiorcy usług – ŚZW

  - cena za odprowadzone ścieki

 

4,62

 

4,99

 

zł/m3

6.

Odbiorcy usług na podstawie pomiaru – ŚPŚ

  - cena za odprowadzone ścieki

  - stawka opłaty abonamentowej

 

4,62

4,90

 

4,99

5,29

 

 

zł/m3

zł/odczyt i rozliczenie


W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad zmianą ustawy Prawo wodne można założyć, że najpóźniej od 1 stycznia 2018 r. zostaną wprowadzone, zapowiadane już w 2017 roku, podwyższone opłaty za pobór wód podziemnych lub powierzchniowych, wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi oraz wprowadzenie do środowiska wód opadowych lub roztopowych.

Ustalenie nowych opłat środowiskowych, spowodowane koniecznością wdrożenia dyrektyw Unii Europejskiej, przyczyni się do wzrostu kosztów produkcji wody oraz oczyszczania ścieków w 2018 roku. Z uwagi na powyższe, projekt uchwały obejmuje przedłużenie taryfy do końca 2017 r., zamiast do końca marca 2018 r.

Najczęściej czytane

 1. Wyróżnieni za ratowanie życia

  Funkcjonariusze straży pożarnej, policji i straży miejskiej, a także reporterzy telewizyjni zostali...

  Czytaj więcej o Wyróżnieni za ratowanie życia
 2. Wakacyjna Rowerowa Masa Krytyczna

  Wakacyjna Rowerowa Masa Krytyczna

  Zapraszamy do wzięcia udziału w Wakacyjnej Rowerowej Masie Krytycznej, która odbędzie się w sobotę 1...

  Czytaj więcej o Wakacyjna Rowerowa Masa Krytyczna
 3. Festiwal Tańca Sfera Ruchu w MDK

  Spektakle oparte na technice tańca współczesnego z pogranicza teatru oraz performanc’u połączone z...

  Czytaj więcej o Festiwal Tańca Sfera Ruchu w MDK
 4. Ratusz nieznany

  Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza na niezwykłą wycieczkę po Ratuszu Staromiejskim.

  Czytaj więcej o Ratusz nieznany
 5. Malują na starówce

  Trwa malowanie oznakowania poziomego na starówce. Ma to związek z wprowadzaną od 13 lipca 2017 r....

  Czytaj więcej o Malują na starówce
 6. Nowe zasady pozyskiwania lokali

  Od 8 czerwca 2017 r. obowiązują nowe zasady ubiegania się przez organizacje pozarządowe o gminny...

  Czytaj więcej o Nowe zasady pozyskiwania lokali
 7. Muzeum Sportu Żużlowego

  Muzeum Sportu Żużlowego

  29 czerwca 2017 r. w przeddzień inauguracyjnej rundy Speedway Euro Championship, w Toruniu dojdzie do...

  Czytaj więcej o Muzeum Sportu Żużlowego
 8. Stulatek z fantazją

  Sto lat skończył w niedzielę 25 czerwca 2017 roku pan Mieczysław Cymerski. Z tej okazji 27 czerwca...

  Czytaj więcej o Stulatek z fantazją
 9. Prezydent nagrodził laskarzy

  Prezydent nagrodził laskarzy

  Czek w wysokości 40 tys. zł oraz gratulacje od prezydenta Torunia Michała Zaleskiego otrzymali...

  Czytaj więcej o Prezydent nagrodził laskarzy
 10. O strategii na Jordankach

  W piątek, 30 czerwca zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu...

  Czytaj więcej o O strategii na Jordankach
 11. Juniorzy Włókniarza na podium

  Włocławek przez Kaliningradem i Włókniarzem Toruń – tak się zakończył w niedzielę juniorski turniej...

  Czytaj więcej o Juniorzy Włókniarza na podium
 12. Wakacje z przyrodą

  Ogród Zoobotaniczny w Toruniu zaprasza na letni cykl zajęć przyrodniczych dla dzieci w ramach "...

  Czytaj więcej o Wakacje z przyrodą
 13. Karasiewicz mistrzynią Polski!

  Karasiewicz mistrzynią Polski!

  Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym TKK Pacific Nestle Fitness Cycling Team zakończył z ogromnym...

  Czytaj więcej o Karasiewicz mistrzynią Polski!
 14. Turniej beach soccera przeniesiony

  Turniej beach soccera przeniesiony

  Ze względów organizacyjnych turniej beach soccera zostaje przeniesiony na sierpień 2017 r. Zapraszamy...

  Czytaj więcej o Turniej beach soccera przeniesiony
 15. Nowy prezes związku łyżwiarskiego z Torunia

  Nowy prezes związku łyżwiarskiego z Torunia

  Torunianin - Marek Kaliszek został wybrany na prezesa Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego na...

  Czytaj więcej o Nowy prezes związku łyżwiarskiego z Torunia