Informacja dla osób niedosłyszących

Ceny wody bez zmian

Toruńskie Wodociągi nie zamierzają podnosić dotychczasowych cen wody i odprowadzania ścieków. Czy tak się stanie, zdecyduje Rada Miasta podczas 35. Sesji Rady Miasta Torunia, która odbędzie się 23 lutego br.

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. złożyła wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Miasta Torunia. Dotychczasowe stawki utrzymałyby się przez 9 miesięcy 2017 roku, od dnia 1 kwietnia do dnia 31 grudnia.

Zgodnie bowiem z art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rada gminy, na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, może w drodze uchwały, przedłużyć czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż o 1 rok.

Taryfa obowiązująca do 31 marca br. została zatwierdzona uchwałą nr 242/16 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lutego 2016 r. Obowiązujące ceny i stawki w ramach taryfy przedstawia tabela poniżej.

Lp.

Wyszczególnienie – taryfowa grupa odbiorców

Cena / stawka

Jednostka miary

netto

brutto

1.

Gospodarstwa domowe i poza przemysłowi odbiorcy wody – WSW

  - cena za dostarczoną wodę

  - stawka opłaty abonamentowej

 

 

3,32

4,90

 

 

3,59

5,29

 

 

zł/m3

zł/odczyt i rozliczenie

2.

Gospodarstwa domowe i poza przemysłowi odbiorcy wody rozliczani na podstawie norm zużycia – WSN

 - cena za dostarczoną wodę

 

 

3,32

 

 

3,59

 

 

zł/m3

3.

Przemysłowi odbiorcy wody – WPW

  - cena za dostarczoną wodę

  - stawka opłaty abonamentowej

 

3,52

4,90

 

 

3,80

5,29

 

zł/m3

zł/odczyt i rozliczenie

4.

Przemysłowi odbiorcy wody rozliczani na pod­stawie norm zużycia – WPN

  - cena za dostarczoną wodę

 

 

3,52

 

 

3,80

 

 

zł/m3

5.

Gospodarstwa domowe i inni odbiorcy usług – ŚZW

  - cena za odprowadzone ścieki

 

4,62

 

4,99

 

zł/m3

6.

Odbiorcy usług na podstawie pomiaru – ŚPŚ

  - cena za odprowadzone ścieki

  - stawka opłaty abonamentowej

 

4,62

4,90

 

4,99

5,29

 

 

zł/m3

zł/odczyt i rozliczenie


W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad zmianą ustawy Prawo wodne można założyć, że najpóźniej od 1 stycznia 2018 r. zostaną wprowadzone, zapowiadane już w 2017 roku, podwyższone opłaty za pobór wód podziemnych lub powierzchniowych, wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi oraz wprowadzenie do środowiska wód opadowych lub roztopowych.

Ustalenie nowych opłat środowiskowych, spowodowane koniecznością wdrożenia dyrektyw Unii Europejskiej, przyczyni się do wzrostu kosztów produkcji wody oraz oczyszczania ścieków w 2018 roku. Z uwagi na powyższe, projekt uchwały obejmuje przedłużenie taryfy do końca 2017 r., zamiast do końca marca 2018 r.

Najczęściej czytane

 1. Toruń okiem magistrów

  27 lutego 2017 r. w Ratuszu Staromiejskim zostały wręczone nagrody w XXV konkursie ToMiTo na prace...

  Czytaj więcej o Toruń okiem magistrów
 2. Dofinansowanie na maksa

  Dobra wiadomość dla Torunia. Miastu udało się pozyskać większe dofinansowanie, na maksymalnym...

  Czytaj więcej o Dofinansowanie na maksa
 3. Usunięcie drzew z pozwoleniem

  Usunięcie drzew z pozwoleniem

  Miejski Konserwator Zabytków przypomina o obowiązku uzyskiwania pozwoleń na usuwanie drzew z terenów...

  Czytaj więcej o Usunięcie drzew z pozwoleniem
 4. BNI wspomogło Fundację Ducha

  Organizacja BNI działa w Toruniu już od roku. Z tej okazji odbyła się I Charytatywna Gala BNI...

  Czytaj więcej o BNI wspomogło Fundację Ducha
 5. Informacja o stanie zdrowia prezydenta

  Prezydent Michał Zaleski przebywa na zwolnieniu lekarskim.

  Czytaj więcej o Informacja o stanie zdrowia prezydenta
 6. Zielony Toruń

  Zielony Toruń

  3,5 tys. drzew zostanie zasadzonych w Toruniu w 2017 roku. W ramach obchodów Roku Rzeki Wisły na...

  Czytaj więcej o Zielony Toruń
 7. Pamięci Żołnierzy Wyklętych

  Inscenizacja historyczna i Bieg Tropem Wilczym w lasku przy Arenie Toruń zainaugurowały 26 lutego...

  Czytaj więcej o Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 8. Najlepszy do ogródka za pół ceny

  MPO proponuje kupno wysokiej jakości środka poprawiającego właściwości gleby. Środek ten produkowany...

  Czytaj więcej o Najlepszy do ogródka za pół ceny
 9. Czas na Rudak

  Kolejne spotkanie z mieszkańcami odbędzie się w poniedziałek, 27 lutego o 17:00 w Domu Muz przy ul....

  Czytaj więcej o Czas na Rudak
 10. Od działki po dom

  XII Targi Budownictwa i Targi Mieszkaniowe „OD DZIAŁKI PO DOM” oraz X Kujawsko-Pomorskie Targi...

  Czytaj więcej o Od działki po dom
 11. Toruńskie Forum Zawodowców

  Toruńskie Forum Zawodowców

  Warsztaty, punkty doradztwa zawodowego, coachingu kariery, stoliki branżowe oraz pokazy z udziałem...

  Czytaj więcej o Toruńskie Forum Zawodowców
 12. Miejski finał Sprawnego Misia

  Miejski finał Sprawnego Misia

  W czwartek, 2 marca 2017 r. o godzinie 10:00 w Arenie Toruń odbędzie się toruński finał zawodów „...

  Czytaj więcej o Miejski finał Sprawnego Misia
 13. Napisali prace o Toruniu

  W poniedziałek, 27 lutego poznamy laureatów XXV konkursu ToMiTo na prace magisterskie i dyplomowe o...

  Czytaj więcej o Napisali prace o Toruniu
 14. Szkolenie zagranicznych studentów

  Strażnicy miejscy przeprowadzili wykład dotyczący bezpieczeństwa w Toruniu dla studentów...

  Czytaj więcej o Szkolenie zagranicznych studentów
 15. Kobieta niejedno ma imię

  Halina Frąckowiak, Ewelina Lisowska i Katarzyna Stankiewicz - m.in. te artyski wystąpią w CKK...

  Czytaj więcej o Kobieta niejedno ma imię