Informacja dla osób niedosłyszących

Artyleryjskie spotkanie pokoleń

W Forcie IV spotkało się kilka pokoleń artylerzystów na swym corocznym święcie.

W dniach 18-19 maja 2017 roku w Toruniu odbywa się tradycyjne majowe spotkanie artyleryjskie, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów. W tym czasie żołnierze z całego kraju, należący do Stowarzyszenia, biorą udział w ćwiczeniach poligonowych, szkoleniach, zapoznaniu się z bazą szkoleniową CSAiU, pokazie trenażera Śnieżnik, a także seminarium, które w tym roku dotyczy bezpieczeństwa militarnego Polski w aktualnych uwarunkowaniach.

Wieczorem 18 maja w Forcie IV przy ul. Chrobrego 86 odbyła się impreza pod nazwą „Artyleryjskie spotkanie pokoleń”. W spotkaniu wziął udział prezydent Michał Zaleski, który wręczył organizatorom okolicznościowy tort z herbem Torunia.

Tego wieczoru dokonano podsumowania finału „Konkursu Artyleryjskiego Seniora”, uhonorowano także jubilatów. Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów podziękowało i uhonorowało Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego oraz Wicewojewodę i Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pamiątkowymi statuetkami

Jako że na spotkaniu obecni byli przedstawiciele kilku pokoleń artylerzystów, podczas spotkania nie zabrakło wspomnień, często anegdotycznych, rozmów i wzruszeń.