Informacja dla osób niedosłyszących

Ambasador Japonii gościem inauguracji roku szkolnego w IV LO

W uroczystej inauguracji roku szkolnego w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu wziął udział ambasador Japonii Shigeo Matsutomi.

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018 w IV liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki miała szczególny charakter. Gościem specjalnym był Jego Ekscelencja Ambasador Japonii Shigeo Matsutomi. Ta wizyta związana była z utworzeniem w tej szkole klasy z językiem japońskim. W uroczystości wziął udział także zastępca prezydenta miasta, Zbigniew Fiderewicz. Powitał on w naszym miescie JE Ambasadora oraz wręczył tradycyjne upominki - srebrny obrazek z panoramą Torunia oraz toruńskie pierniki.

W nowo utworzonej klasie lingwistyczno-społecznej realizowany będzie rozszerzony program języków obcych oraz wiedzy o społeczeństwie, których wyniki maturalne są brane pod uwagę w procesie rekrutacji na studia filologiczne, kulturowe i kierunki społeczne. W klasie wprowadzane będą elementy języka japońskiego lub chińskiego. Wśród przedmiotów uzupełniających znajdują się kultura i historia krajów Dalekiego Wschodu – te zajęcia prowadzone będą przez pracowników UMK.

Do szkoły przy ul. Warszawskiej uczęszcza 560 uczniów. Należą do niej dwa oddziały gimnazjum dwujęzycznego z językiem francuskim, 16 oddziałów LO, w tym 6 klas pierwszych. Szkoła oferuje szeroki wybór profilów nauczania, takich jak klasa medyczna, lingwistyczno-społeczna, ekonomiczno-językowa, matematyczno-fizyczno-informatyczna „autorska”, matematyczno-fizyczno-informatyczna „uniwersytecka”, humanistyczna.